En stor mängd permafrost tinar nu utmed den långa kusten i Sibirien, och tidigare bundet kol frigörs som koldioxid. Tio gånger mer kol än vad som tidigare förutspåtts släpps ut till Arktiska oceanen. Detta visare en studie vid Stockholms universitet som publiceras i tidskriften Nature