Sälarna vid örö Sankor i östersjön kommer att vara skyddade även framledes. Mark- och miljödomstolen beslutade att följa länsstyrelsens bedömning, medan Kalmar läns kustfiskareförbund krävt att skyddet avskaffas.