Björnöfjärden i Stockholms skärgård ska få behandling för sitt övergödda tillstånd. Under två säsonger ska bottnarna tillföras ett ämne som binder överflödig fosfor. Tanken är att det hela ska fungera som ett pilotprojekt för att visa hur man konkret kan åtgärda övergödning. Projektet finansieras av stiftelsen BalticSea2020.