När sötvattentillförseln till Norra ishavet förändras påverkar det temperaturen på stora djup. Ny forskning visar att temperaturen på 2500 meters djup var några grader varmare under den senaste istiden jämfört med nu. Områdets känslighet för förändringar i sötvattentillförseln kan få stor betydelse för hur Arktis kommer att påverkas av den globala uppvärmningen.