Nu pågår konferensen World Water Week i Stockholm. Här samlas experter, forskare, politiker och företagare från hela världen för att diskutera problem och möjligheter med jordens vattenresurser. årets tema om vattenföroreningar som härrör från jordbruket berör Sverige i allra högsta grad, i och med övergödningen i östersjön.