Kan ont med ont bekämpas? Ja, den teorin är utgångspunkten för två nya forskningsprojekt kring övergödningen i östersjön. Med hjälp av avfall från industrin hoppas man kunna stävja miljöproblemen.