En unik forskningsexpedition kommer att äga rum i östersjön nästa sommar. Thomas Andrén, kvartärgeolog vid Södertörns högskola, har lett och koordinerat ansökan till det internationella forskningsprogrammet IODP (Intergrated Ocean Drilling Program) som äntligen gett resultat.