Nu går Livsmedelsverket ut i en ny kampanj för att upplysa om riskerna med fet fisk från östersjön. Anledningen är Sveriges permanenta undantag från EU:s gränsvärde för dioxin och PCB i fisk, vilket gavs under förutsättning att konsumenterna informeras om riskerna.