Havs- och vattenmyndigheten ger sju miljoner kronor till Baltic Nest Institute vid Stockholms universitet.Pengarna ska användas till att beräkna hur stora utsläpp av kväve och fosfor som sker från land till östersjön, Skagerrak, Kattegatt och öresund.