äldre torskhanar uppvisar ett fysiologiskt åldrande som inte finns lika tydligt hos honorna, visar en ny vetenskaplig artikel.Forskarna är förvånade över att könsskillnaderna är så stora. I överfiskade områden saknas ofta stora och gamla individer, och resultaten är viktiga för förvaltningen av torskbestånden.