Helsingborgs hamn är en av få platser i Skåne där Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på storskarv. Jakten motiveras bland annat med att fåglarna förstör utrustning i hamnen med sina skarpa näbbar och klor.