Halländska fiskare vill att Havs- och vattenmyndighetens förslag till hårdare begränsningar av fisket i Kattegatt stoppas. Man har därför bjudit in politiker från riksdagens miljö- och jordbruksutskott.