Antalet sälar i Västerhavet fortsätter att öka, men takten på ökningen har avtagit. Sedan slutet av 1960-talet har det främst varit utbrott av sälpest som stoppat knubbsälarnas utbredning, men nu verkar det som om stammen regleras på andra sätt.