Av de 20 polisanmälningar som Kustbevakningen gjorde mot danska fiskare som fiskat i förbudszonen i Kattegatt under 2009 och 2010 ledde ingen till åtal.