Vi bör återvinna fler växt­näringsämnen än fosfor ur avloppsslammet skriver forskare på DN debatt. Regeringens ensidiga fokus på fosfor riskerar att skada det långsiktiga miljöarbetet. Vi vill skärpa miljömålen och inkludera även ämnen som kväve, kalium och svavel.