Risken är stor att importerade humrar, som förvaras i nätkassar i havet, smiter och sprider nya sjukdomar i ekosystemet. För att skydda den svenska hummerpopulationen, föreslås därför ett förbud mot import av levande amerikanska humrar.