Uppemot var tredje vägpassage utgör ett hinder för fisk som simmar längs ett vattendrag, och det finns en väg att korsa ungefär varannan kilometer. Men nu ska åtgärder sättas in i fem vattenområden i Norrland för att underlätta vandringen för flera arter.