Mellan 2001 och 2011 har antalet kryssningsturister på östersjön ökat med 194 procent. Många av fartygen släpper ut sitt avlopp direkt i havet.