Fiskar som lever i havet utanför Västerbotten kan få svårt att överleva i framtiden, visar ett forskningsexperiment. Växtligheten i havet kommer troligen att minska, vilket ger mindre mat. Forskare vid Umeå Marina Forskningscentrum har undersökt hur havsvattnet påverkas av klimatförändringar.