Nu har cyanobakterierna börjat blomma i östersjön men det krävs några varma och vindstilla dagar till innan de flyter upp och lägger sig på havsytan. Söder om Gotland, och även in mot Finska viken, skymmer moln sikten så att SMHIs satellitbilder inte går att tolka.