Havs- och vattenmyndigheten satsar drygt 700 000 kronor i ett projekt vid SLU som ska kartlägga sälmaskens utbredning. Man ska ta reda på i vilka områden den parasitiska nematoden finns, hur infektionsgraden skiljer sig åt mellan fiskbestånd, och ta fram underlag för övervakning.