I östersjön har flertalet musselätande fågelarter minskat drastiskt de senaste 20 åren. Idag är forskarna osäkra på exakt varför, men troligtvis spelar flera samverkande faktorer roll. Kjell Larsson från högskolan på Gotland förespråkar att vissa åtgärder genomförs redan nu, såsom att se över fartygstrafiken och minska garnfisket i känsliga områden.