Det kommer bli svårt att ge rapporter om blomningen av giftalger i år menar Sture Nellbring på Informationscentralen för Egentliga östersjön. Utan fartyg och med en trasig satellit är SMHI:s mätmetoder kraftigt begränsade.