I genomsnitt ligger omkring 40 kilo papper och plast per kvadratkilometer på havets botten. Sedan 2011 har projektet Fishing for litter funnits i Sverige. Det går ut på att registrera och samla in det skräp som fiskare får upp tillsammans med sin fångst.