Sveriges lantbruksuniversitet och Danmarks tekniska universitet har gjort en utvärdering av det områdesskydd som infördes i Kattegatt 2009 för att skydda torskbestånden. Det visar sig att skyddet haft avsedd effekt, och nu vill Havs- och vattenmyndigheten förlänga skyddet.