Forskare vid Göteborgs universitet startar i sommar ett projekt med målet att ta fram vetenskapligt underlag för en restaurering av minst ett förlorat fjordbestånd av torsk i Skagerrak. Projektet kommer att pågå till 2014.