Fisknät som tappats eller slängts i haven fortsätter att fiska för evigt. Så fort näten fyllts med fisk sjunker de till botten, för att så småningom flyta upp igen och börja fiska. Stora mängder fisk dör varje år på detta vis. Men i Skåne finns fiskare som försöker göra något åt saken.