Tillgången på fisk i östersjön ökar igen. Efter nästan 20 års nedgång har trenden vänt och tillgången på torsk, sill och strömming och många plattfiskar är god. Det är glädjande att rekommendationerna har följts och gett resultat, säger Max Cardinale, fiskeexpert vid Sveriges lantbruksuniversitet.