Göteborgs universitet investerar i ett helt nytt forskningsfartyg, en investering på cirka 100 Mkr. Det nya fartyget kommer att förvaltas av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.