Havstensfjorden på västkusten är ett artrikt grundområde i den inre skärgården. ålgräsängarna och ostron- och blåmusselbankarna är uppväxtområden för ett flertal arter. Området borde pekas ut som skyddsvärt område i Nordostatlanten, föreslår Havs- och vattenmyndigheten.