Genom att ta tillvara på proteinerna som finns i sill skulle denna fisk kunna nyttjas mer till mat istället för i första hand fiskfoder. Miljömässigt skulle det vara en stor fördel. Sofia Marmon vid Charlmers har varit med och utvecklat en metod för detta.