Nu skall Burgsviken på Gotland räddas. Den är dyig och håller på att växa igen och människor undviker att bada där. Forum östersjön tillsammans med ytterligare 15 intressenter ska försöka göra något åt övergödningen.