Naturhistoriska riksmuseet gästas av en delegation från Kina, som vill starta en systematisk övervakning av miljögifters spridning i naturen. Här finns världens äldsta miljöprovbank för att spåra och dokumentera miljögifter som nu står som förebild för kineserna.