Många fågelarter i östersjön minskar kraftigt. I Stockholms skärgård har man gjort beräkningar som visar att ejdrarna minskat med närmare 80 procent.