Rödspotta och annan plattfisk riskerar att drabbas när havet blir allt surare. Ett av deras viktigaste födoämnen, en ormstjärna, har visat sig vara mycket känslig för försurning.