En opinionsundersökning som Greenpeace låtit göra visar att 2 av 3 av svenskar tycker att bottentrålning - en vanlig fiskemetod där en trål dras utmed havsbotten - bör förbjudas i alla havsområden. Dessutom anser de att alla typer av fiske i Sveriges skyddade havsområden bör stoppas.