Forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers har utvecklat en båtbottenfärg som är både miljöanpassad och effektiv mot påväxt på skrovet.