Miljömärkningen av fisk fungerar mycket dåligt. Enligt en ny forskarstudie är en fjärdedel av all miljömärkt fisk som säljs från hotade eller överfiskade bestånd.