Svavel- och järnföroreningar har hittats i skeppsvrak både i östersjön och på västkusten. Föroreningarna, som försvårar konserveringen, är ett resultat av naturliga biologiska och kemiska processer.