Beror försämrad hälsa hos kustfisk på miljögifter eller annan stress? Havs- och vattenmyndigheten ger pengar till fördjupade undersökningar av kustfiskens hälsa och till fortsatt forskning kring laxsjukdomen M74. Pengarna tas från anslaget ”åtgärder för havs- och vattenmiljö”.