Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden har drivit en bojkott av jätteräkan, vars produktion leder till stora skador på både miljö och människor. Nu är en miljömärkning på gång, som Världsnaturfonden accepterar men Naturskyddsföreningen förkastar.