Då temperaturen ökar i havet kommer storspiggen att gynnas. Detta kan komma att påverka andra fiskarter negativt. Det visar en avhandling från Umeå universitet.