Den växande gruvindustrin i världen har fortfarande problem med gruvavfall som läcker miljöskadliga metaller till vattnet. En ny metod för behandling av avfallet tas nu fram av forskare, vilket kommer att minimera miljöpåverkan.