Om två år ska vi kunna få svenskodlad torsk på tallriken. Sverige skulle kunna odla tio gånger mer fisk än i dag, det skulle både värna fiskebestånden i havet och ge tusentals nya jobb, menar forskare.