Varje vår är det likadant igen. Tusentals kilo marint skräp har flutit i land från förbipasserande båtar och fartyg. I år görs en extra manifestation genom Kusträddarna för att skapa diskussion kring den marina nedskräpningen.