Rekordmånga lantbrukare i Mälardalen lämnar kvar en remsa obrukad mark mot åar och vattendrag. Kantzonerna minskar näringsläckaget. Trots det har Jordbruksverket stoppat all nyanslutning till stödet.