Metoden att skrapa bort gammal färg från båtskrov bidrar till att sprida miljögifter. En undersökning som gjorts av Stockholms universitet visar på höga halter av miljögifter i de flesta undersökta uppläggningsplatserna. Särskilt alarmerande är det att de högsta halterna hittas i det översta markskiktet, vilket tyder på att gifterna hamnat där nyligen.