år 2015 blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och vattendrag längs alla Sveriges kuststräckor. Förbudet ställer stora krav på att det finns tömningsstationer.