Världsnaturfondens rödlistning av sik väcker protester hos fiskare i Bottenviken. Protesterna får stöd av länsstyrelsen i Västerbotten, som anser att man inte borde dra hela östersjön över en kam. I Bottenviken finns det exempelvis gott om sik, enligt det svensk-finska projektet Intersik.