Havs- och vattenmyndigheten, föreslår ändra reglerna för laxfisket. Syftet är att styra fångsterna mot den odlade laxen och i ökad grad bort från svaga vilda laxbestånd. Förslget går nu ut på remiss.